Θεραπεία Ζεύγους

«Τι θα φοράς συνεννόηση να σε γνωρίσω ώστε να μη χαθούμε πάλι
Μες στους πολυπληθείς σωσίες σου;»

Κική Δημουλά
Ραντεβού με μιαν άγνωστη

Συνεξέλιξη

Η θεραπεία ζεύγους στο πλαίσιο της συστημικής σκέψης και πράξης, αποσκοπεί στην συνεξέλιξη των μελών ενός ζευγαριού καθώς και της ίδιας της σχέσης τους σε αντίστιξη με την συνεξάρτηση, την συγχώνευση, την απομάκρυνση ή τον χωρισμό. Στην θεραπεία ζεύγους η έμφαση εντοπίζεται στην ίδια την σχέση. Ανάλογα με το αίτημα και την φάση ζωής του ζευγαριού, δίνεται ο χώρος και ο χρόνος για να επαναφηγηθούν την ιστορία της σχέσης τους, να φωτίσουν πλευρές της κοινής τους ζωής, να επανασυνδεθούν μέσω μιας κοινής γλώσσας και να συνομιλήσουν με διαφορετικό τρόπο στο εδώ και τώρα.

Τι σημαίνει το ``μαζί``

Τα ζευγάρια που βρίσκονται σε κρίση (διαζύγιο, χωρισμός, εντάσεις) χρειάζεται να συναντηθούν ξανά σε έναν κοινά αποδεκτό χώρο ασφάλειας και εμπιστοσύνης, όπως είναι αυτός της θεραπείας, ώστε να επεξεργαστούν την έννοια της συνύπαρξης και να απαντήσουν στο ερώτημα «τι σημαίνει το ‘μαζί’» για εκείνους στο παρόν. Σε επίπεδο πρόληψης, υπάρχουν ζευγάρια που αναζητούν βοήθεια προκειμένου να εξελίξουν τη σχέση τους σε ένα επόμενο βήμα (πχ συγκατοίκηση, γάμος, απόκτηση παιδιών) ή να διαχειριστούν αλλαγές και να προσαρμοστούν σε νέα δεδομένα και ευρύτερες μεταβολές που επηρεάζουν την κοινή τους ζωή (όπως μετακόμιση-μετανάστευση, διαδικασία υποβοηθούμενης αναπαραγωγής, αποχώρηση παιδιών από το σπίτι, αλλαγή πλαισίου εργασίας κ.α.)

Στην θεραπεία ζεύγους, η έμφαση δίνεται στην λειτουργική επικοινωνία των μελών του ζευγαριού καθώς και στην από κοινού φροντίδα της ίδια της σχέσης τους. Πολλές φορές, η θεραπεία ζεύγους λειτουργεί συμπληρωματικά με την ατομική θεραπεία.

Ζητήματα που Απασχολούν
τα Ζευγάρια που μας Επισκέπτονται:

  • Κρίση στη σχέση

  • Διαζύγιο

  • Μετακόμιση/Μετανάστευση

  • Εξέλιξη της σχέσης σε επόμενο στάδιο

  • Χωρισμός

  • Διαδικασία Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής

  • Ευρύτερες μεταβολές όπως: μετακόμιση, υποβοηθούμενη αναπαραγωγή

  • Γάμος - Συγκατοίκηση

  • Αποχώρηση παιδιών από το σπίτι

Μην Ξεχνάς

” Στην θεραπεία ζεύγους, η έμφαση δίνεται στην λειτουργική επικοινωνία των μελών του ζευγαριού καθώς και στην από κοινού φροντίδα της ίδια της σχέσης τους. “

Ταξιδέψτε μαζί μας

Φιλοδοξούμε ο χώρος της «Σύμπλευσης» να αποτελέσει μια θετική αφετηρία για προσωπική αναζήτηση και αυτοπραγμάτωση όλων εκείνων που απευθύνονται σε εμάς για την ενδυνάμωση και την ψυχολογική υποστήριξή τους, προκειμένου να αντιμετωπίσουν τις δυσκολίες της καθημερινότητας αλλά και για να βελτιώσουν την επικοινωνία και τη σχέσης τους με τους άλλους, στο απρόβλεπτο και πολυσύνθετο αλλά τόσο μοναδικό για τον καθένα μας, ταξίδι της ζωής.