Συμβουλευτική και Επαγγελματικός Προσανατολισμός

«Διάλεξε μία δουλειά που σου αρέσει και δε θα χρειαστεί να δουλέψεις ούτε μια μέρα στη ζωή σου»

Κομφούκιος

Η ισορροπία

H Δια βίου Συμβουλευτική & Επαγγελματικός Προσανατολισμός (Δια βίου ΣυΕΠ) ή Δια βίου Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας είναι η συστηματική βοήθεια και υποστήριξη που παρέχεται από εξειδικευμένους επιστήμονες και η οποία επιτρέπει στο άτομο σε οποιαδήποτε στιγμή της ζωή του να συνειδητοποιεί τις γνώσεις, τις ικανότητες, τις δεξιότητες, τα ενδιαφέροντά και τις αξίες του, να λαμβάνει εκπαιδευτικές και επαγγελματικές αποφάσεις, να σχεδιάζει και να διαχειρίζεται αποτελεσματικά τη σταδιοδρομία του και να επιτυγχάνει μεγαλύτερη ισορροπία ανάμεσα στην προσωπική και επαγγελματική του ζωή (ΕΟΠΠΕΠ, 2011).

Στόχος

Ο στόχος της Συμβουλευτικής στον Επαγγελματικό Προσανατολισμό είναι να βοηθήσει τον ενδιαφερόμενο να διαμορφώσει μία ολοκληρωμένη εικόνα του εαυτού του. Αυτό ενισχύεται μέσω της χρήσης εξειδικευμένων, έγκυρων και σταθμισμένων ερωτηματολογίων τα οποία του επιτρέπουν  να συνειδητοποιήσει τα δυνατά του σημεία,  τις επαγγελματικές του αξίες, καθώς και να αποσαφηνίσει τα προσωπικά του χαρακτηριστικά, ενδιαφέροντα και  φιλοδοξίες, προϋποθέσεις απαραίτητες για μια επιτυχημένη εκπαιδευτική και επαγγελματική επιλογή.

Απευθύνεται σε Άτομα Κάθε Ηλικίας.

✓ Μαθητές Γυμνασίου & Λυκείου που επιθυμούν να πληροφορηθούν έγκυρα για τις σπουδές, τα επαγγέλματα και την αγορά εργασίας και να επιλέξουν αντικείμενο σπουδών.

✓ Μαθητές της Γ ’Λυκείου που θέλουν υποστήριξη στη συμπλήρωση του μηχανογραφικού τους δελτίου.

✓ Φοιτητές και Σπουδαστές που αναζητούν αντικείμενο μεταπτυχιακών σπουδών.

✓ Άνεργοι που επιθυμούν να ενταχθούν ή να επανενταχθούν στην αγορά εργασίας, βελτιώνοντας τις τεχνικές αναζήτησης εργασίας (σύνταξη βιογραφικού σημειώματος, μέσα αναζήτησης εργασίας, συμβουλές για τη συνέντευξη επιλογής).

✓ Εργαζόμενοι που δεν τους ικανοποιεί η δουλειά τους, που έχουν πολύ άγχος για τα ζητήματα της εργασίας τους ή που δυσκολεύονται να ισορροπήσουν τη δουλειά και την προσωπική τους ζωή.

✓ Σχολεία & Φροντιστήρια Μέσης Εκπαίδευσης που επιθυμούν να οργανώσουν ατομικά προγράμματα, σεμινάρια και ημερίδες Επαγγελματικού Προσανατολισμού για τους μαθητές τους.

Μην Ξεχνάς

Η επιλογή του σωστού επαγγέλματος επιτυγχάνει τη μεγαλύτερη ισορροπία ανάμεσα στην προσωπική και επαγγελματική ζωή του ανθρώπου.

Ταξιδέψτε μαζί μας

Φιλοδοξούμε ο χώρος της «Σύμπλευσης» να αποτελέσει μια θετική αφετηρία για προσωπική αναζήτηση και αυτοπραγμάτωση όλων εκείνων που απευθύνονται σε εμάς για την ενδυνάμωση και την ψυχολογική υποστήριξή τους, προκειμένου να αντιμετωπίσουν τις δυσκολίες της καθημερινότητας αλλά και για να βελτιώσουν την επικοινωνία και τη σχέσης τους με τους άλλους, στο απρόβλεπτο και πολυσύνθετο αλλά τόσο μοναδικό για τον καθένα μας, ταξίδι της ζωής.