Ομαδική Θεραπεία

«Το να αποκαλύψεις πλήρως τον εαυτό σου σε κάποιον άλλον και να παραμείνεις αποδεκτός, μπορεί να είναι το σημαντικότερο μέσο θεραπευτικής βοήθειας.»

Irvin Yalom

Μια νέα ευκαιρία

Στην ομαδική θεραπεία η συνεδρία γίνεται με μία σταθερή ομάδα ανθρώπων που συνήθως έχουν αρκετά κοινά μεταξύ τους ως προς τα χαρακτηριστικά τους και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν. Η συμμετοχή σε μία ομάδα με άγνωστα άτομα μπορεί να μοιάζει τρομακτική στην αρχή γρήγορα όμως αυτό αντισταθμίζεται από τα οφέλη που δίνει στα μέλη της. Τους  δίνεται η ευκαιρία μέσα σε ένα ασφαλές περιβάλλον να εξετάσουν τις σχέσεις τους, να δοκιμάσουν νέους τρόπους αντιμετώπισης, να βελτιώσουν τις δικές τους συμπεριφορές και να λάβουν υποστήριξη σε αυτή τη δύσκολη διαδρομή.

Δεν είσαι μόνος

Επιπλέον είναι πολύτιμη η αίσθηση του ανήκειν, του να είναι κανείς μέρος μιας ομάδας ανθρώπων που έχουν παρόμοιες ανησυχίες και βλέπουν ότι αυτό που περνούν είναι παγκόσμιο και δεν είναι μόνοι. Αυτή η ανακάλυψη αποτελεί αποδεδειγμένα πηγή ανακούφισης για το άτομο, καθώς επέρχεται η συνειδητοποίηση ότι τελικά δεν υπάρχει ανθρώπινη σκέψη ή πράξη πουν να μην αγγίζει καθόλου την εμπειρία άλλων ανθρώπων.

Μην Ξεχνάς

Η συμμετοχή σε μία ομάδα με άγνωστα άτομα μπορεί να μοιάζει τρομακτική στην αρχή γρήγορα όμως αυτό αντισταθμίζεται από τα οφέλη που δίνει στα μέλη της.

Ταξιδέψτε μαζί μας

Φιλοδοξούμε ο χώρος της «Σύμπλευσης» να αποτελέσει μια θετική αφετηρία για προσωπική αναζήτηση και αυτοπραγμάτωση όλων εκείνων που απευθύνονται σε εμάς για την ενδυνάμωση και την ψυχολογική υποστήριξή τους, προκειμένου να αντιμετωπίσουν τις δυσκολίες της καθημερινότητας αλλά και για να βελτιώσουν την επικοινωνία και τη σχέσης τους με τους άλλους, στο απρόβλεπτο και πολυσύνθετο αλλά τόσο μοναδικό για τον καθένα μας, ταξίδι της ζωής.