Οικογενειακή Θεραπεία

“Δεν υπάρχουν άτομα στον κόσμο μόνο θραύσματα οικογενειών.”

Carl Whitaker

Η οικογένεια: το πρώτο σύστημα

Με τη συστημική προσέγγιση, η οικογένεια μπαίνει στο επίκεντρο της θεραπείας καθώς αποτελεί το πρώτο σύστημα στο οποίο εντάσσεται το άτομο. Το σύμπτωμα σε ένα μέλος της οικογένειας αφορά ολόκληρη την οικογένεια γι’ αυτό και στόχος της θεραπευτικής παρέμβασης δεν είναι το μεμονωμένο άτομο που εμφανίζει το σύμπτωμα αλλά οι σχέσεις και η επικοινωνία όλων των μελών μεταξύ τους.

Μία οικογένεια για να μπορεί να φροντίσει τα μέλη της να συνεξελιχθούν χρειάζεται να είναι ανοιχτή και να δίνει στο κάθε μέλος της ρίζες και φτερά: ρίζες για να μεγαλώσουν τα παιδιά και για να εξελιχθούν οι ενήλικες στους πολλαπλούς τους  ρόλους και φτερά για να πετάξουν τα παιδιά προς την αυτονόμηση και οι ενήλικες προς την αυτοπραγμάτωση (Δοξιάδη, 2013).

Επικοινωνία και Αλληλεπίδραση

Eιδικά στο ξεκίνημα της συγκεκριμένης θεραπευτικής παρέμβασης οι συναντήσεις γίνονται μεταξύ του θεραπευτή και όλων των μελών της οικογένειας. Στην πορεία όμως, λαμβάνοντας υπόψη και όλες τις δυσκολίες της σύγχρονης εποχής, μπορεί να προσέρχονται όσα μέλη της οικογένειας είναι εφικτό να συμμετέχουν. Κατά την διάρκεια της θεραπείας τα μέλη της οικογένειας ενθαρρύνονται να μιλήσουν για τα συναισθήματά τους, να ακούσουν τους άλλους με κατανόηση και να αναγνωρίσουν τα όρια τους. Στην πορεία, επιτυγχάνουν να επικοινωνούν και να αλληλεπιδρούν καλύτερα. Ορισμένα από τα θέματα που οδηγούν τις οικογένειες να αναζητήσουν θεραπευτική βοήθεια αφορούν σημαντικές αλλαγές στην οικογενειακή ζωή όπως μετακόμιση, έντονες συγκρούσεις, πένθος, προβλήματα στη συμπεριφορά των παιδιών, γέννηση ενός παιδιού, αλλαγή εργασίας και άλλα.

Ζητήματα που Απασχολούν
τις Οικογένειες που μας Επισκέπτονται:

  • Προβλήματα στην επικοινωνία

  • Συγκρούσεις

  • Προβλήματα στη συμπεριφορά των παιδιών

  • Πένθος

  • Γέννηση ενός παιδιού

  • Μετακόμιση

Μην Ξεχνάς

” Το σύμπτωμα σε ένα μέλος της οικογένειας αφορά ολόκληρη την οικογένεια γι’ αυτό και στόχος της θεραπευτικής παρέμβασης δεν είναι το μεμονωμένο άτομο που εμφανίζει το σύμπτωμα αλλά οι σχέσεις και η επικοινωνία όλων των μελών μεταξύ τους. “

Ταξιδέψτε μαζί μας

Φιλοδοξούμε ο χώρος της «Σύμπλευσης» να αποτελέσει μια θετική αφετηρία για προσωπική αναζήτηση και αυτοπραγμάτωση όλων εκείνων που απευθύνονται σε εμάς για την ενδυνάμωση και την ψυχολογική υποστήριξή τους, προκειμένου να αντιμετωπίσουν τις δυσκολίες της καθημερινότητας αλλά και για να βελτιώσουν την επικοινωνία και τη σχέσης τους με τους άλλους, στο απρόβλεπτο και πολυσύνθετο αλλά τόσο μοναδικό για τον καθένα μας, ταξίδι της ζωής.