Εξ Αποστάσεως (Online) Συμβουλευτική

«Φτάσε όπου δεν μπορείς»

Ν.Καζαντζάκης

Αξιοποίηση της Τεχνολογίας

Οι εξ αποστάσεως ψυχολογικές υπηρεσίες καλύπτουν τις σύγχρονες ανάγκες πολλών ανθρώπων που αναζητούν πλέον ψυχολογική υποστήριξη μέσω της τεχνολογίας για διάφορους πρακτικούς λόγους. Είτε επειδή κάποιοι ταξιδεύουν συχνά ή μετακινούνται λόγω εργασίας, είτε λόγω του ότι διαμένουν σε νησιωτικές ή απομακρυσμένες περιοχές, είτε ακόμα επειδή δεν μπορούν να μετακινηθούν για διάφορους λόγους υγείας, προσωπικούς, οικογενειακούς κλπ, η τεχνολογία αξιοποιείται έτσι ώστε να τους επιτρέψει να λάβουν την κατάλληλη βοήθεια. Η διαμεσολαβημένη αυτή επικοινωνία, αν και διαφέρει από την άμεση, διαπροσωπική επαφή που διενεργείται στο γραφείο του ψυχολόγου, δεν παύει να διέπεται από τις αρχές και τους κανόνες της ψυχολογικής θεραπευτικής πρακτικής και να είναι εξίσου λειτουργική και αποτελεσματική για τους ανθρώπους που αναζητούν ψυχολογική βοήθεια.

Σύγχρονη Ψυχολογική Πρακτική

Η αξιοποίηση των νέων μέσων (skype, viber) ή και της τηλεφωνικής επικοινωνίας, αποτελεί μια σημαντική εξέλιξη στην σύγχρονη ψυχολογική πρακτική. Ανάλογα με τη διαθεσιμότητα των μέσων και τις εξατομικευμένες ανάγκες, αξιοποιούνται οι πιο κατάλληλοι τρόποι εξ αποστάσεως επικοινωνίας.

Για περισσότερες πληροφορίες, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας.

Άνθρωποι που Λαμβάνουν
Εξ Αποστάσεως Συμβουλευτική

  • Διαμονή σε απομακρυσμένες/νησιωτικές περιοχές

  • Μόνιμη κατοικία στο εξωτερικό

  • Συχνές μετακινήσεις λόγω εργασίας

Μην Ξεχνάς

” Η διαμεσολαβημένη αυτή επικοινωνία, αν και διαφέρει από την άμεση, διαπροσωπική επαφή που διενεργείται στο γραφείο του ψυχολόγου, δεν παύει να διέπεται από τις αρχές και τους κανόνες της ψυχολογικής θεραπευτικής πρακτικής και να είναι εξίσου λειτουργική και αποτελεσματική για τους ανθρώπους που αναζητούν ψυχολογική βοήθεια. “

Ταξιδέψτε μαζί μας

Φιλοδοξούμε ο χώρος της «Σύμπλευσης» να αποτελέσει μια θετική αφετηρία για προσωπική αναζήτηση και αυτοπραγμάτωση όλων εκείνων που απευθύνονται σε εμάς για την ενδυνάμωση και την ψυχολογική υποστήριξή τους, προκειμένου να αντιμετωπίσουν τις δυσκολίες της καθημερινότητας αλλά και για να βελτιώσουν την επικοινωνία και τη σχέσης τους με τους άλλους, στο απρόβλεπτο και πολυσύνθετο αλλά τόσο μοναδικό για τον καθένα μας, ταξίδι της ζωής.