Λίγες σκέψεις για τη γιορτή της μητέρας…

Ο Μάιος δεν είναι μόνο ο μήνας ευαισθητοποίησης για την Ψυχική Υγεία, αλλά και ο μήνας κατά τον οποίο γιορτάζεται η Ημέρα της Μητέρας. Η ημέρα αυτή είναι περίπλοκη για πολλούς ανθρώπους. Μπορεί να φέρει συναισθήματα υπερηφάνειας και ευγνωμοσύνης, αλλά και ντροπή, θλίψη και αμφιβολία. Και ναι, υπάρχει χώρος για όλα αυτά. Ίσως υπάρχουν ευκαιρίες…