Πάσχα και Ψυχολογία

Η λέξη Ανάσταση προέρχεται από τις λέξεις ανά + ίστημι, στήνω όρθιον, κάνω κάποιον να σηκωθεί όρθιος, σηκώνω κάποιον από τον θάνατο. Είτε κάποιος πιστεύει στην Ανάσταση του Ιησού Χριστού είτε στον συμβολισμό της, οι βιβλικές αφηγήσεις της Ανάστασης του Πάσχα έχουν αποδειχθεί πηγή έμπνευσης και μεταμόρφωσης. Πέρα από κάθε δόγμα και θρησκεία, το Πάσχα…