Πανδημική κόπωση και Αυτοφροντίδα

Τη νιώθουμε καθημερινά, συζητάμε για αυτήν με τους φίλους και τους συγγενείς μας, την φέρνουν σαν θέμα οι θεραπευόμενοι στα γραφεία μας… η πανδημική κόπωση μας έχει αγγίξει όλους! Πρόκειται για τον όρο που πρότεινε ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας  για να περιγράψει την “έλλειψη κινήτρων για να ακολουθήσει κανείς τις προτεινόμενες συμπεριφορές για να προστατευτεί…