Μικρές επαναστατικές ιστορίες (200 χρόνια μετά)

200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση σήμερα. Ο Ζ.Ζ. Ρουσώ αναφέρει χαρακτηριστικά στο έργο του «Αιμίλιος» για την Ελληνική Επανάσταση: «Ήταν μια ακόμη μεγαλειώδης στιγμή της ανάγκης των λαών για ελευθερία, δικαιοσύνη, ανεξαρτησία, ισότητα». Γι’αυτό άλλωστε και είναι τώρα περισσότερο επίκαιρη από ποτέ, τόσο για την Ελλάδα όσο και για όλο τον κόσμο. Οι ιστορίες…