Τι είναι η «Σύμπλευση»;

Η «Σύμπλευση» είναι ένας χώρος παροχής ψυχολογικών υπηρεσιών και προαγωγής της ανθρώπινης επικοινωνίας. Ένας ‘πραγματικός’ χώρος συστέγασης της δραστηριότητας δύο ψυχολόγων, ένας ‘ψηφιακός’ χώρος ενημέρωσης και επικοινωνίας μέσα από αυτή την ιστοσελίδα και ένας ‘συμβολικός’ χώρος ανταλλαγής ιδεών, εμπειριών και καλών πρακτικών.

Οι υπηρεσίες που παρέχονται εντάσονται στην συστημική προσέγγιση, βάζοντας το πλαίσιο για μια ευρύτερη οπτική, που περιλαμβάνει το άτομο και τις αλληλεπιδράσεις του στο πεδίο του σχετίζεσθαι.

Γιατί «Σύμπλευση»;

Το Συν περιλαμβάνει:
Το “Mαζί” αλλά και το “Θετικό” – Δύο ψυχολόγοι ενώνουμε τις δυνάμεις μας και λειτουργούμε σε ένα κοινό χώρο για έναν κοινό σκοπό: την παροχή ψυχολογικών υπηρεσιών σε άτομα και ομάδες, υιοθετώντας μια ανθρωποκεντρική συστημική προσέγγιση στην δουλειά μας.

Η Πλεύση, εμπεριέχει:
Το “Ταξίδι” και τη “Θάλασσα” – Η προσωπική αναζήτηση είναι άλλωστε ένα είδος ταξιδιού προς τα μέσα και περιλαμβάνει όλες εκείνες τις νοητικές και συναισθηματικές διεργασίες που δύναται να κάνει ο καθένας σε σχέση με τον εαυτό του, όντας παράλληλα σε διαρκή αλληλεπίδραση με τους άλλους ενώ το υδάτινο στοιχείο και η θάλασσα, παραπέμπουν τόσο στη δυναμική της ίδιας της ζωής με ροή, εναλλαγές και διαρκή κίνηση, όσο και στο ίδιο το πλαίσιο της πόλης-λιμανιού στην οποία ζούμε και εργαζόμαστε, τον Πειραιά.

Φιλοδοξούμε ο χώρος της «Σύμπλευσης» να αποτελέσει μια θετική αφετηρία για προσωπική αναζήτηση και αυτοπραγμάτωση όλων εκείνων που απευθύνονται σε εμάς για την ενδυνάμωση και την ψυχολογική υποστήριξή τους, προκειμένου να αντιμετωπίσουν τις δυσκολίες της καθημερινότητας αλλά και για να βελτιώσουν την επικοινωνία και τη σχέσης τους με τους άλλους, στο απρόβλεπτο και πολυσύνθετο αλλά τόσο μοναδικό για τον καθένα μας, ταξίδι της ζωής.

Αύρα Βαζαίου & Βάσια Ιωσηφίδου